Życie religijne

Od początku powstania parafii rozwinęły się w niej specjalistyczne formy działania: Żywy Różaniec, Koło Misyjne, Koło śpiewacze, Dzieci maryi. Obecnie na nowo ożywia się dawne formy życia religijnego. Istnieje w Karwi 6 Róz w Karwieńskich Błotach 1. Pracę misjonarzy wspierają Kółka Misyjne dorosłych (43) i dzieci (15). Ponadto istnieje Towarzystwo Przyjaciół KUL-u (30) i Rycerstwo Niepokalanej (dzieci). Dwa razy w roku parafianie udają się na pielgrzymkę, licząca ok. 130 osób, do Pani Swarzewskiej - w dniu 8 września. Drugim miejscem sprawowania Najświetszej Eucharystii w obrębie parafii jest erygowana 02.08.1990 r., kaplica w domu zakonnym Sióstr Elżbietanek przy ulicy Cichej 4. Od 25 lat zamieszkują one w Karwi i pomogają w pracy parafialnej, głównie w katechizacji dzieci. Nieprzerwanie do roku 2001 pracował w parafii jako organista Jan Karsznia, służąc Bogu w tym zawodzie już 50 lat. Funkcję kościelnych na przestrzeni dziejów tej stosunkowo "młodej Parafii" pełnili ofiarnie panowie: w latach 1950 - 1965 Jan Kur, a od 1965 - 1994 Klemens wittbrodt.